Škoda 15Tr11/7 #1000 DP Košice
miesto: areál společnosti EKOVA
Ostrava-Martinov, ulica Martinovská