Irisbus Citelis 12M #672 EČV 2Z5 3915 DSZO l. 33w
zastávka Broučkova
Zlín-Bartošova čtvrť, ulica Broučkova