Škoda 30Tr #222 DSZO
zastávka Lešná ZOO
Zlín-Štípa, ulica Zámecká