Irisbus Citelis 12M CNG #171 EČV 5T4 0976 ČSAD Havířov l. 413
zastávka Autobusové nádraží
Havířov-Podlesí, ulica Těšínská