Iveco Urbanway 12M CNG #252 EČV 8T8 1719 ČSAD Havířov l. 402
Havířov-Podlesí, ulica Těšínská