Irisbus Citelis 12M CNG #214 EČV 8T2 7478 ČSAD Havířov l. 404
Havířov-Podlesí, ulica Těšínská