Škoda 15Tr07/7 #205 DP Teplice
zastávka Panorama
Teplice-Panorama, ulica Fráni Šrámka