SOR NS 12 Electric #4002V EČV 5E9 3111 DP Praha l. 109
Praha-Libeň, ulica Na Žertvách