zastávka Autobusové nádraží
Příbram, ulica Čs. armády