Karosa C954.1360 EČV 1BB 3880 MHK Bus
Chomutov-Písečná, ulica Písečná