ČKD Tatra K2P #1046II DPMB
miesto: Vozovna Medlánky
Brno-Medlánky