zastávka Železniční stanice
Zábřeh, ulica Olomoucká