Škoda 9TrH23 #82 DP Ostrava
zastávka Most Miloše Sýkory
Ostrava-Moravská Ostrava, ulica 28. října