zastávka Piaristická
České Budějovice, ulica náměstí Přemysla Otakara II.