ČKD DS T6A5 #8700 DP Praha
ČKD DS T6A5 #8699 DP Praha
miesto: křižovatka Prašný most
Praha-Hradčany