SOR NB 12 #598 EČV 4E8 9390 PMDP l. 32 k/s 1
zastávka U Teplárny
Plzeň-Bory, ulica Heyrovského