Renault Citybus 12M 2070 #7011 ŠPZ OVZ 85-01 DP Ostrava
miesto: garáže Poruba
Ostrava-Poruba, ulica Slavíková