Iveco Urbanway 12M CNG #171 EČV 9T4 8292 DP Opava
zastávka Komárov Tělocvična
Opava-Komárov, ulica Podvihovská