miesto: vozovna DP
Teplice-Trnovany, ulica Emilie Dvořákové