Škoda 9TrHT26 #1V DSZO
miesto: Vozovna DSZO
Zlín-Podvesná, ulica Podvesná XVII