miesto: Horácký zimní stadion
Jihlava, ulica Tolstého