Škoda Astra 03T3 #307 PMDP
Škoda Astra 03T0 #301 PMDP
miesto: Vozovna Slovany
Plzeň-Slovany, ulica Slovanská alej