Škoda 15Tr02 #414 PMDP
miesto: vozovna Cukrovarská
Plzeň