Původní karoserie trolejbusu 21 Tr ev. č. T-803 čeká na generální opravu ve vozovně.
miesto: vozovna
Szeged-Újrókus, ulica Körtöltés