Pars Nova K3R-N #1751 DPMB
Pars Nova K3R-N #1752 DPMB
zastávka Komín, smyčka
Brno-Komín, ulica Jundrovská