VOJTILA TRANS: autobusy Bova Lexio

autobusy, výrobce: Bova, nadtyp: Lexio, řazeno dle trakce a prvního ev. č.

Nebyly nalezeny žádné vozy