VOJTILA TRANS: autobusy Lexio

autobusy, nadtyp: Lexio, řazeno dle trakce a prvního ev. č.

Nebyly nalezeny žádné vozy