VOJTILA TRANS: autobusy Bova Lexio LD 130-360

autobusy, výrobce: Bova, nadtyp: Lexio, typ: Lexio LD 130-360, řazeno dle roku výroby a v. č.

Nebyly nalezeny žádné vozy