Vehicle Dopravní společnost Ústeckého kraje #325 (SOR CN 9.5)

license plate 5L1 1210 2014-2018 at BusLine and OverLine
5L5 3632 since 2018 at OverLine, BusLine, TD BUS and Dopravní společnost Ústeckého kraje
reg. no. 325 since 2014 at BusLine, TD BUS and Dopravní společnost Ústeckého kraje
Actual state in operation
Producer SOR
Type SOR CN 9.5
rozložení dveří: 1-2-0
Serial no. 987
VIN TK9N9XXHLELSL5987
Year of production 2014
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation discarded
1. BusLine delivered: 12/2014 put into operation: 1/2015 out of operation: 7/2018 discarded: 7/2018
Louny 2014-2018
2. OverLine delivered: 10/2017 wasn´t in the operation
was lease BusLine delivered: 10/2017 put into operation: 10/2017 out of operation: 7/2018 discarded: 7/2018
Louny 2017-2018
was lease TD BUS delivered: 7/2018 put into operation: 7/2018 out of operation: 1/2019 discarded: 1/2019
Louny 2018-2019
was lease Dopravní společnost Ústeckého kraje delivered: 1/2019 put into operation: 1/2019
Litoměřice 2019-dosud
Carrier delivered put into operation out of operation discarded
1. BusLine delivered: 12/2014 put into operation: 1/2015 out of operation: 7/2018 discarded: 7/2018
Louny 2014-2018
2. OverLine delivered: 10/2017 wasn´t in the operation
was lease BusLine delivered: 10/2017 put into operation: 10/2017 out of operation: 7/2018 discarded: 7/2018
Louny 2017-2018
was lease TD BUS delivered: 7/2018 put into operation: 7/2018 out of operation: 1/2019 discarded: 1/2019
Louny 2018-2019
was lease Dopravní společnost Ústeckého kraje delivered: 1/2019 put into operation: 1/2019
Litoměřice 2019-dosud
výbava vnější informační panely Bustec (LED; oranžová), klimatizace Eberspächer Sütrak AC 403 E G2
Paints overview
since to paint
od výroby dosud Doprava Ústeckého kraje, zelená
Last edit of the vehicle: 20. 4. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

Quick search