vehicle DP České Budějovice #290 (Ikarus 280.08)

license plate CE 10-34 1983 - 1990/91 at DP České Budějovice
reg. no. 290 1983 - 1990/91 at DP České Budějovice
Actual state scrap
Producer Ikarus
Type 280.08
Year of production 1983
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. DP České Budějovice delivered: 1983 put into operation: 1983 out of operation: 1990/91 out of the register: 1990/91
vozovna Novohradská 1983 - 1990/91
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. DP České Budějovice delivered: 1983 put into operation: 1983 out of operation: 1990/91 out of the register: 1990/91
vozovna Novohradská 1983 - 1990/91
scrapped 2008
Note trilexová kola, bílé tyče, kabina s dveřmi otvírajícími se do prostoru cestujících. Odprodán k nedopravním účelům (včelín u Šindlových Dvorů). Sešrotován do léta 2008.
Paints overview
since to paint
od výroby do vyřazení městské schéma, vínovo-krémová
Last edit of the vehicle: 1. 6. 2014.

Have you found an error or have you got any new informations about the vehicle? Write to us on the e-mail or to the discussion forum..

Quick search