vehicle DP České Budějovice #224 (Ikarus 280.08)

license plate CE 36-75 1987 - 1995 at DP České Budějovice
reg. no. 224 1987 - 1995 at DP České Budějovice
Actual state given/sold to the other carrier
Producer Ikarus
Type 280.08
Year of production 1987
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. DP České Budějovice delivered: 1987 put into operation: 1987 out of operation: 1995 out of the register: 1995
vozovna Novohradská 1987 - 1995
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. DP České Budějovice delivered: 1987 put into operation: 1987 out of operation: 1995 out of the register: 1995
vozovna Novohradská 1987 - 1995
Note disková kola s ochrannými kryty šroubů (levé přední kolo dlouhodobě bez krytu šroubů), GO 1992 - světlečervený nátěr
Paints overview
since to paint
od výroby 1992 městské schéma, vínovo-krémová
1992 dosud světle červená
Last edit of the vehicle: 23. 9. 2012.

Have you found an error or have you got any new informations about the vehicle? Write to us on the e-mail or to the discussion forum..

Quick search