vehicle ČSAD Česká Lípa 4A7 2090 (SOR-Ekobus C 10.5 CNG)

license plate 1U8 7334 2003 - 2004 at ČSAD BUS Ústí nad Labem
4A7 2090 2005 - 2019 at DPÚK and ČSAD Česká Lípa
Actual state out of the register
Producer SOR-Ekobus
Type C 10.5 CNG
Serial no. 309
Year of production 2003
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. ČSAD BUS Ústí nad Labem delivered: 6/2003 put into operation: 6/2003 out of operation: 11/2004 out of the register: 11/2004
Louny 2003 - 2004
2. DPÚK, sooner Dopravní podnik Ústeckého kraje delivered: 11/2004 put into operation: 11/2004 out of operation: 11/2010 out of the register: 11/2010
Louny 2004 - 2010
3. ČSAD Česká Lípa delivered: 11/2010 put into operation: 11/2010 out of operation: 4/2019 out of the register: 4/2019
neznámá provozovna 2010 - 2019
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. ČSAD BUS Ústí nad Labem delivered: 6/2003 put into operation: 6/2003 out of operation: 11/2004 out of the register: 11/2004
Louny 2003 - 2004
2. DPÚK, sooner Dopravní podnik Ústeckého kraje delivered: 11/2004 put into operation: 11/2004 out of operation: 11/2010 out of the register: 11/2010
Louny 2004 - 2010
3. ČSAD Česká Lípa delivered: 11/2010 put into operation: 11/2010 out of operation: 4/2019 out of the register: 4/2019
neznámá provozovna 2010 - 2019
Paints overview
since to paint
od výroby 2011 CVR Ekobus I, bílá se zeleno-žlutou grafikou
2011 do vyřazení bílá
2011 do vyřazení mobilboard - RWE - jezdím na zemní plyn

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500