vehicle Autobusy Jihlava unknown license plates (Solaris Urbino 15 II)

license plate 1P3 7213 6.11.2002 - 2019 at PMDP
reg. no. 482 6.11.2002 - 2019 at PMDP
Actual state out of operation (for a long time/definitively)
Producer Solaris
Type Urbino 15 II
Serial no. 1161
VIN SU93412062BPN1161
Year of production 2002
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. PMDP delivered: 6.11.2002 put into operation: 20.11.2002 out of operation: 19.2.2019 out of the register: 7/2019
vozovna Cukrovarská 6.11.2002 - 18.7.2014
vozovna Karlov 18.7.2014 - 2019
2. Autobusy Jihlava delivered: 7/2019 wasn´t in the operation
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. PMDP delivered: 6.11.2002 put into operation: 20.11.2002 out of operation: 19.2.2019 out of the register: 7/2019
vozovna Cukrovarská 6.11.2002 - 18.7.2014
vozovna Karlov 18.7.2014 - 2019
2. Autobusy Jihlava delivered: 7/2019 wasn´t in the operation
Note 6/2012: plechařina (spodní plechy + lak), 4/2019: nabízen k prodeji
Addional infos cca 10/2010-3/2011: odstaven, 2/2012: odstaven, 5/2013: nehoda ve vozovně, poškození čela
Paints overview
since to paint note
1/2005 12/2005 CVR Masokombinát Schneider, bílá aktualizace
12/2005 6/2006 CVR Masokombinát Schneider, zeleno-modrá (grafika krajiny s uzeninami)
6/2006 7/2006 PMDP, čeveno-bílá
7/2006 11/2008 CVR Thorn Metal / Viessmann, červeno-šedá
11/2008 dosud PMDP, červeno-bílá
History of composition
since to composition
21.7.2014 2019 běžný provoz (šejdry) at PMDP
Last edit of the vehicle: 1. 8. 2019.

Have you found an error or have you got any new informations about the vehicle? Write to us on the e-mail or to the discussion forum..

Quick search