COMETT PLUS

current name since 1998
previous name (since 1949): ČSAD Tábor
place: Chýnovská 2115, 390 02 Tábor
country: Česká republika (Jihočeský kraj)
websites: www.comettplus.cz
Společnost Comett Plus s.r.o. byla založena v roce 1993 za účelem privatizace dopravního závodu ČSAD č. 208 Tábor, patřícího do struktury krajského podniku ČSAD České Budějovice. K převzetí a přejmenování společnosti došlo 1.1.1998. Nový dopravce tak přímo navázal na všechny činnosti dříve provozované podnikem ČSAD.

Jde především o provoz městské dopravy v aglomeraci Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí (15 linek), linkové autobusové dopravy na území okresu Tábor a přilehlých částí okresů sousedních, zejména pak na jižním benešovsku a to včetně několika meziměstských linek dálkového charakteru (celkem 51 linek). Dále je provozována vnitrostátní i zahraniční zájezdová doprava a smluvní doprava (např. pro školy, cestovní kanceláře apod.). Comett Plus se dále zabývá provozem nákladní dopravy mezinárodní i vnitrostátní, a to jak na základě jednotlivých objednávek tak i smluvně pro různé firmy v regionu, dále speciální nákladní dopravou v kamenolomu, opravárenskou a servisní činností, provozuje čerpací stanice, vlastní cestovní kancelář a další činnosti menšího rozsahu, jako např. pronájem skladovacích a administrativních budov.

Společnost je organizačně rozdělena na divizi městské hromadné dopravy, divizi linkové a zájezdové autobusové dopravy, divizi nákladní dopravy a divizi opravárenství a služeb. Linková autobusová doprava je dále rozdělena do provozoven Tábor, Mladá Vožice a Soběslav. Vlastní závody má společnost k dispozici v Táboře, Mladé Vožici a Milevsku. Největší areál se nachází v Táboře, kde je sídlo společnosti, jsou zde provozovány kompletní služby a slouží jako zázemí pro MHD, autobusovou i nákladní dopravu. V Mladé Vožici se kromě odstavné plochy pro autobusy nachází také dílna, kde jsou prováděny rozsáhlejší opravy autobusů, a to jak vlastních tak smluvně pro jiné dopravce. V Soběslavi byl původní závod ČSAD odprodán a společnost si zde pouze pronajímá odstavnou plochu pro autobusy zajišťující dopravu v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. Comett Plus je naopak vlastníkem bývalého závodu ČSAD v Milevsku, kde provozuje opravárenskou činnost. Comett Plus je také správcem autobusových nádraží a stanovišť v Táboře, Bechyni, Mladé Vožici, Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. V Táboře a Bechyni provozuje i odbavovací budovy s informačními kancelářemi a dalšími službami pro veřejnost. číst dále

Car park

Register of the carrier is
complete
The register is taken care by
Dekstra 2 vehicles
Irisbus 30 vehicles
Iveco 35 vehicles
Karosa 172 vehicles
ROŠERO - P 10 vehicles
Solaris 7 vehicles
SOR 39 vehicles
STRATOS AUTO 5 vehicles
Fiat 1 vehicle
Ikarus 23 vehicles
MAN 3 vehicles
Mercedes-Benz 1 vehicle
? 1 vehicle
? ?
Autovia 4 vehicles
Zetor 1 vehicle
We register 369 vehicles vehicles at the carrier, of which 351 owned and 18 borrowed.
Register of the carrier is
complete
The register is taken care by
Last edit: today.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

Quick search