Irisbus Crossway LE 10.8M license plate 5H2 0761 CDS Náchod
Náchod, street Za Teplárnou