place: Vozovna autobusů
Ústí nad Labem-Předlice, street Jateční