Vozidlo zapůjčeno na prezentační jízdy po linkách DP města Děčína.
stop U mostu
Děčín-Podmokly, street Labské Nábřeží