Škoda 9TrHT26 #1V DSZO
place: Vozovna DSZO
Zlín-Podvesná, street Podvesná XVII