place: Horácký zimní stadion
Jihlava, street Tolstého