Škoda 03T6 #1810 DPMB
Brno-Pisárky, street Kamenomlýnská