TOV TransTempo

země: Ukrajina
TransTempo zpočátku provozovalo mezinárodní linku 000414 (Kiev - Praha), v roce 2018 již provozuje tři linky z Ukrajiny do ČR. Přibyla linka 000243 v podobné trase jako první a linka 000473 propojující Karlovy Vary a Dněpropetrovsk. Všechny linky jezdí přes Polsko a na všech TransTempo spolupracuje s dalšími dopravci.

Vozový park

Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
O evidenci tohoto dopravce se stará
U tohoto dopravce evidujeme celkem 14 vozů (všechny v majetku)
Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
O evidenci tohoto dopravce se stará
Poslední úprava: 25. 8. 2019.
Uvítáme jakékoliv upřesnění a doplnění. Můžete se nám ozvat na e-mail nebo do diskusního fora.

Rychlé vyhledávání