Evidence dopravce StiBus

autobusy - přehled vozů

zpět na stránku dopravce
SOR C 7.5 2 vozy

Vypsáno celkem 68 vozů, z toho: prodán/předán jinému dopravci: 24, provozní: 26, vyřazen: 15, historický/muzejní: 1, odstaven (dlouhodobě/definitivně): 2.

Stav evidence tohoto dopravce
nekompletní (rozpracovaná)
O evidenci tohoto dopravce se stará
Petr Stibor
zobrazit pouze provozní vozy | vysvětlivky | rychlé vyhledávání
Podbarvení vozu značí jeho aktuální stav:
provozní v dílnách/v opravě dočasně odstaven zapůjčen jinému dopravci dosud nezařazen do provozu služební historický/muzejní odstaven (dlouhodobě/definitivně) vyřazen sešrotován vyřazen (existuje vrak) prodán/předán jinému dopravci neznámý

Rychlé vyhledávání