Jiří Bokr, Plzeň

současný název od 1992
sídlo: Křimická 989/130, 318 00 Plzeň - Skvrňany
země: Česká republika (Plzeňský kraj)
web: www.autobusybokr.cz
Autobusy tohoto dopravce můžeme nalézt odstavené na různých místech v Plzni. Pokud bychom je chtěli spatřit v provozu, setkáme se s nimi nejčastěji na zvláštní lince O v trase CAN Husova - Sady Pětatřicátníků - Škoda JS - Třemošná, ZŠ, která je provozována v režimu smluvní dopravy pro potřeby závodu Škoda Jaderné strojírenství. Autobus Karosa Récreo pak zajišťuje dopravu dětí z různých plzeňských škol do plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech, a to rovněž v dopoledních hodinách pracovních dní.

Vozový park

Stav evidence tohoto dopravce
nekompletní (rozpracovaná)
O evidenci tohoto dopravce se stará
U tohoto dopravce evidujeme celkem 36 vozů (všechny v majetku).
Stav evidence tohoto dopravce
nekompletní (rozpracovaná)
O evidenci tohoto dopravce se stará
Poslední úprava: 8. 9. 2023.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.

Rychlé vyhledávání