Armáda ČR

sídlo: Vítězné náměstí 1500/5, 160 01 Praha - Dejvice
země: Česká republika (Praha)
web: www.acr.army.cz
Armáda ČR vznikla v roce 1993 jako český nástupce federální Československé armády, organizačně je podřízena Ministerstvu obrany ČR.

Pro účely evidence považujeme za součást Armády ČR rovněž následující ozbrojené složky:
Vojenská policie ČR (Rooseveltova 23, 161 05 Praha - Dejvice)
Hradní stráž (Loretánská 4, 119 06 Praha - Hradčany)

Vozový park

Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
U tohoto dopravce evidujeme celkem 295 vozů (všechny v majetku)
Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
Poslední úprava: 14. 7. 2019.
Uvítáme jakékoliv upřesnění a doplnění. Můžete se nám ozvat na e-mail nebo do diskusního fora.

Rychlé vyhledávání