Škoda 28Tr #403 DP Pardubice linka 5
Pardubice-Valdické Předměstí, ulice 17.listopadu