Škoda 28Tr #403 DP Pardubice
Pardubice-Zelené předměstí, ulice náměstí Jana Pernera