Irisbus Citelis 12M #672 RZ 2Z5 3915 DSZO
zastávka Bartošova čtvrť, škola
Zlín-Bartošova čtvrť, ulice Dřevnická