Renault Citybus 12M 2070 RZ 4B7 4243 ZDS Psota l. 440
zastávka Náměstí
Moravský Krumlov, ulice náměstí TGM