Renault Citybus 12M 2070 #37 RZ 4B7 4243 ZDS Psota l. 805
zastávka Dr. Milady Horákové
Znojmo, ulice Lidická