zastávka Rudolfov, Na Americe
Rudolfov, ulice Hlincohorská