zastávka Rudolfov, Na Americe
Rudolfov-Na Americe, ulice Hlincohorská